Wetenschappelijke achtergrondinformatie

Bevindingen uit eerdere onderzoeken waren de aanleiding voor het opzetten van de CANGLIA studie. Op deze pagina geven wij een overzicht van de meest relevante wetenschappelijke onderzoeken over cannabidiol en psychose.

Op deze website kan je een wetenschappelijke beschrijving vinden van onze studie.

Randomised Clinical Trials (RCTs) 

  • McGuire en collega’s onderzochten zes weken behandeling met cannabidiol of placebo bij schizofrenie patiënten. Uit dit onderzoek bleek dat cannabidiol mogelijk een positief effect had, lees hier het hele artikel.
  • In dit onderzoek werd  bij schizofrenie patiënten de behandeling van cannabidiol vergeleken met een antipsychoticum. Beide behandelingen waren veilig en resulteerden in verbetering van klachten. Behandeling met cannabidiol leidde tot minder bijwerkingen.
  • Britse onderzoekers hebben in een MRI onderzoek met 33 jonge deelnemers aangetoond wat de effecten van cannabidiol op brein activiteit zijn. Lees hier het artikel in JAMA Psychiatry.

Overzichtsartikelen

  • Dit is een overzichtsartikel over de antipsychotische werking van cannabidiol geschreven door onze hoofdonderzoeker.
  • Bijwerkingen van cannabidiol zijn in dit artikel beschreven. In vergelijking met andere medicatie zijn de bijwerkingen milder.